Terug

Haven van Brussel- Investeringsmogelijkheden

De Haven van Brussel biedt de opportuniteit aan om te investeren in twee sites voor een industriële project waarvoor er een oppervlakte van 25.000 m² en een van 13.000m² ter beschikking wordt gesteld.
 
Gelieve bijgaand de projectoproepen te vinden.
 
Zoals aangehaald in deze oproepen, moeten de kandidaatstellingen ingediend zijn vóór 30 november 2016.
 
Voor nadere toelichting kunt u contact nemen met de heer Rainier Reekmans, Commercieel Directeur (rreekmans@port.brussels) of met de heer Philippe Parisel, Commercieel Attache (pparisel@port.brussels )